Asukkaan jätehuolto

Jätelain (646/2011) mukaan jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on kuuluttava kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella kiinteistöllä on oltava joko oma tai naapureiden kanssa yhteinen jäteastia, jonne kiinteistön jätteet voidaan laittaa. 

Kiinteistön haltijan tulee itse tehdä sopimus oman jäteastian tyhjennyksistä alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yrittäjä laskuttaa kiinteistöä yrittäjän ja kiinteistön tekemän sopimuksen mukaan. Kuljetusyrityksen perimän jäteastian tyhjennysmaksun suuruus on kuljettajan itse päätettävissä ja siinä voi olla vaihtelua.

Jätteenkuljetusyrittäjien yhteystiedot löytyvät mm. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n sivuilta.

Kuinka usein jäteastia tulee tyhjentää

Kiinteistön jäteastian tyhjennysväli on taajamassa kesäaikana 2 viikkoa (viikot 18-40) ja talviaikana 4 viikkoa (viikot 41-17). Haja-asutusalueella tyhjennysväli on ympäri vuoden 4 viikkoa. Mikäli kiinteistöllä syntyvät biojätteet kompostoidaan tai erilliskerätään, voidaan jäteastian tyhjennysväliä pidentää hakemuksesta 8 viikkoon. Tyhjennysvälin pidennyshakemuksen voi täyttää jätelautakunnan sivuilla.

Mitä jätehuolto maksaa?

Oman jäteastian tyhjennysmaksun lisäksi asukkaan maksettavaksi tulee jätehuollon perusmaksu, jonka laskuttaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Perusmaksulla katetaan kaikki kuntalaisille tarjottava palvelu (kierrätyspisteet, neuvonta, jäteasemat, lain vaatimien rekistereiden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto kotitalouksilta, jätehuollon kehittäminen ja suunnittelu) sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jäteastian tyhjennysmaksua lukuun ottamatta asumisen jätehuoltoon liittyvät maksut ovat julkisia ja niiden suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen eli jätelautakunta.

Jätelautakunta

Forssan kaupungin jätelautakunta toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella alueen kuntien yhteisenä jätelain 23 §:n mukaisena jätehuoltoviranomaisena. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueeseen kuuluuvat Akaa,  Eura, Forssa, Huittinen, Humppila, Jokioinen, Koski Tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala (pois lukien Suodenniemi ja Mouhijärvi), Somero, Säkylä, Tammela, Urjala ja Ypäjä.