Monitoimikeskuksen toteutussuunnittelun arkkitehdin valinta

Monitoimikeskuksen arkkitehtisuunnittelun toteuttamisvaiheen työt kilpailutettiin avoimena hankintana sähköisessä kilpailutusjärjestelmä Cloudiassa. Ilmoitus julkaistiin myös julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa. Tarjoukset tuli jättää 5.10.2018 klo 12.00 mennessä.

Määräaikaan jätettiin 10 tarjousta. Tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden pisteytysten jälkeen tarjouskilpailun voitti Parviainen Arkkitehdit Oy. Pääsuunnittelijana tulee toimimaan Jani Ristimäki.