- Asemakaavaehdotuskartta
- Asemakaavaehdotusmääräykset