Kiimassuon tuulivoima asemakaava

Asemakaavassa tarkastellaan Forssan kaupungin puolelle Kiimassuon alueelle sijoittuvien neljän tuulivoimalan sijoittamiseen liittyviä asemakaavallisia tarkennuksia.

Kaavaehdotus hyväksyttiin 31.8.2015 kaupunginvaltuustossa.
Kaava on tullut voimaan 27.2.2017.