Kaava-alueen sijaintikartta
Kaava-alueen sijaintikartta

LAMMINRANTA I A  ASEMAKAAVAMUUTOS

Kaavamuutos koskee Lamminrannan kau­punginosan kortteleita 342 ja 349 Nummilähteenkadun varrella sekä Linikkalanlammin ympäristöä.

Kaavaehdotus hyväksyttiin 6.5.2019 kaupunginhallituksessa.
Kaava on tullut voimaan 17.6.2019.