Ojalanmäki III A asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Valtatie 10:n pohjoispuolella ja Tampereentien itäpuolella noin kahden ja puolen kilometrin päässä keskustasta. Alue rajautuu pohjoisessa Sutelantiehen ja etelässä Ojalanmäen rakennettuun pientaloalueeseen.
- Asemakaavaehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.11.2014.
- Kaava on tullut voimaan 22.12.2014.