pilvenmäki iii c  ASEMAKAAVAMUUTOS

Kaavamuutos koskee osoitteessa Uusiokatu 3 olevaa kiinteistöä 61-15-521-4 Paavolan kaupunginosassa.  
- Kaavaehdotus hyväksyttiin 5.5.2020 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä.
- Kaava on tullut voimaan 29.6.2020.