pilvenmäki iii c  ASEMAKAAVAMUUTOS

Kaavamuutos koskee osoitteessa Uusiokatu 3 olevaa kiinteistöä 61-15-521-4 Paavolan kaupunginosassa.  

Kaavaehdotus hyväksyttiin 5.5.2020 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätökselllä.
Kaava on tullut voimaan 29.6.2020.