RATASMÄKI II ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutos käsittää Kuulalaakerintien länsipuolella kaupungin omistuksessa olevan korttelin 582 ja siihen liittyvän katualueen.
- Kaupunginarkkitehti on hyväksynyt ehdotuksen 24.4.2024 viranhaltijapäätöksellä.
- Kaava on tullut voimaan 6.6.2024.