Ratasmäki asemakaava

Ratasmäki-kaava-alue käsittää Ratastien ympäristössä olevan rakentamattoman alueen. Alue sijaitsee Kiimassuon Envitech -alueen ja Fenestran välissä.
- Asemakaavaehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.2.2015.
- Kaava on tullut voimaan 30.3.2015.