Kaava-alueen sijaintikartta
Kaava-alueen sijaintikartta

TÖLÖ III E ASEMAKAAVAMUUTOS

Kaavamuutos käsittää tulevan monitoimikeskuksen sekä siihen liittyvät muut alueet Eteläisen puistokadun, Yhtiönkadun, Valtatien 2, Pitkäpolun ja Lehmuskadun välisellä alueella.

Kaavaehdotus hyväksyttiin 9.9.2019 kaupunginvaltuustossa.
Kaava on tullut voimaan 21.10.2019.