Uusikylä II J asemakaavamuutos

Asemakaava koskee Kuhalan kaupunginosan Keskuskadun varren kahta tonttia korttelissa 41(Hotelli Maakunnan ja rakentamaton palvelurakennusten tontti) sekä Kauppakadun varren rakentamattomia asuinpientalotontteja korttelissa 41 Kauppakadun ja Keskuskadun risteyksessä.
- Asemakaavaehdotus hyväksyttiin 10.11.2014 kaupunginvaltuustossa.
- Kaava on tullut voimaan 22.12.2014.