Uusikylä III A   asemakaavamuutos

Asemakaavan muutos käsittää Sepänhaassa sijaitsevan Kuhalan kaupunginosan korttelin 27 sekä siihen liittyviä liikenne-, puisto- ja katualueita.
- Kaavamuutosehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.11.2011.
- Kaava on tullut voimaan 19.12.2011.