Projektit ja seminaarit

Maankäytön suunnittelussa on tarpeen mukaan käynnissä hankkeita, joiden avulla panostetaan ajankohtaisiin tai tärkeisiin kohteisiin. Projekteissa voidaan kehittää kuntien välistä yhteistyötä sekä maankäytön kokonaisuutta ilman kuntarajoja, esimerkkinä Fostra- hanke.

Projektien avulla kehitetään kaupungin identiteetin kannalta olennaisten alueiden kaavoitusta, esimerkiksi Kansalliseen kaupunkipuistoon liittyvät hankkeet, tai ohjataan kaupungin omistamien rakennusten korjaamista, Museot matkailukäyttöön - hanke, ja sitä kautta tuotetaan lisätietoa rakentamisen ohjaamiseksi. Hankkeisiin haetaan usein lisärahoitusta tai ulkopuolista rahoitusta, esim. EAKR -hankkeet, jonka takia hankkeiden kautta saadaan usein toteutettua sellaisia kokonaisuuksia, joita ei ole mahdollista tehdä pelkällä kaupungin rahoituksella.


Karttaote Forssan seudun strategisesta rakennetarkastelusta eli FOSTRAsta
Karttaote Forssan seudun strategisesta rakennetarkastelusta eli FOSTRAsta