FOSTRA
Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA on EU-rahoitteinen kehittämishanke. Siinä tuotetaan Forssan, Humppilan, Jokioisen, Tammelan ja Ypäjän yhteinen vapaamuotoinen maankäyttösuunnitelma. Sen tarkoitus on:

Karttaote Forssan seudun strategisesta rakennetarkastelusta välillä Jokioinen - Forssa - Tammela
Karttaote Forssan seudun strategisesta rakennetarkastelusta välillä Jokioinen - Forssa - Tammela

FORSSAN SEUDULLA KATSE ETEENPÄIN

Rakennetarkastelussa ideoidaan Forssan seudun tulevaisuutta vuoteen 2050 saakka: millainen on liikenneverkko, millaista rakentamista seudulla on ja missä, millainen on luonto ja elinympäristön laatu tuolloin. Tavoitteena on maankäyttövisio, joka mahdollistaa myönteisen väkiluku-, elinkeino- ja ympäristökehityksen Forssan seudulla. Maankäytön tulevaisuuden strategisiksi avaimiksi kunnat ovat valinneet kuusi keskeistä teemaa, joita ovat yhdyskuntarakenne, elinkeinot ja osaaminen, liikenne ja infrastruktuuri, asuminen, vapaa-aika ja virkistys sekä ympäristö.

Ideapainotteinen suunnittelu etenee kahdessa vaiheessa. Lähtökohta on nykytilanne, jolloin väkiluvun vähetessä ollaan saappaat hieman savessa (ns. maankäytön 0-vaihtoehto). Vuoden 2010 lopulla valmistuu kaksi vaihtoehtoista rakennemallia, joista toisessa on jalat tukevasti maassa (ns. ”Maankäyttö maakuntakaavan pohjalta” -vaihtoehto) ja toisessa pää korkealla pilvissä (ns. ”Isot muutokset elinkeinorakenteessa ja liikennejärjestelmässä” -vaihtoehto). Jälkimmäisessä vaihtoehdossa painotetaan ympäristöliiketoimintaan ja suuriin liikennejärjestelmätason muutoksiin kuten uuteen lentokenttään ja ratoihin liittyviä mahdollisuuksia. Lopullinen rakennemalli valmistuu vuonna 2011. Tämän jälkeen suunnitelma on käytettävissä kuntien yleiskaavoituksen ja maakuntakaavoituksen sekä erilaisten kehittämishankkeiden taustana.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehittämisrahasto (EAKR) Hämeen ELY-keskuksen kautta. Hanketta toteuttavat keskinäisessä yhteistyössä Forssan kaupunki, Humppilan, Jokioisten, Tammelan, ja Ypäjän kunnat konsulttinaan tamperelainen A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

Loppumateriaali 15.12.2011