järkivihreä rakentaminen

Järkivihreys on Forssan kaupunkistrategian mukainen pyrkimys ja toimintatapa, joka ottaa huomioon ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen periaatteet asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toiminnassa. Järkivihreyden tavoitteena on mm., että lähitulevaisuudessa kaupunkimme tuottaa entistä monipuolisemmin kestäviä ja kiertotalouteen pohjautuvia tuotteita.

Kuva 'Järkivihreä rakentaminen' -näyttelystä
 Kuva 'Järkivihreä rakentaminen' -näyttelystä

Seminaari 9.12.2015

Seminaarin tarkoituksena on tuoda rakentamisen elinkaariajattelua Forssan ja koko seutukunnan kiertotalouteen ja herätellä ajattelemaan rakentamista ja rakennusmateriaaleja uudella tavalla. Miten voimme kannustaa eri toimijoita tämän tyyppisiin hankkeisiin? Miten eri toimijat löytävät toisensa ja miten kaupunki voisi olla avuksi? Mitä rakennusmateriaaleja Forssan seudulla / Suomessa pystytään tuottamaan?

Pidetyt luennot:

Forssan tiekartta resurssiviisauteen Sami Sulkko, kaupunginjohtaja

Pienempi=parempi?  Satu Huuhka, arkkitehti TTY

Tulevaisuuden kerrostalo  Lars-Erik Mattila, arkkitehti

Hemprefine Oy  Mikko Neuvo, toimitusjohtaja

Kuva hamppupellosta
  Kuituhamppua rakennuskäyttöön   Kuvaaja Mikko Talonen

Kuva järkivihreä forssa logosta