Kalliomäen linjojen madallus

Hanke liittyy Vipuvoimaa EU:lta rakennusrahaston hankkeisiin. Rakennusrahastoilla tuetaan hankkeita, jotka edistävät yrittäjyyttä, innovaatioita, verkottumista ja osaamista. Tätä hanketta rahoittaa Euroopan aluekehittämisrahasto (EAKR) Hämeen ELY-keskuksen kautta.

- Projektissa on tarkoitus tehdä Kalliomäen kaikille Linjoille kadun korkeuspintojen madaltamissuunnitelmat.
- Suunnittelun lisäksi toteutetaan vaiheittain linjojen rakenteellinen madallus ja siihen liittyvät muut kunnallistekniset sekä valaistukseen liittyvät työt.
- Ensimmäisen vaiheen kohteiksi on valittu Peltokatu, XI, II ja III linja, koska ne  muodostavat kokoelman alueella olevista erilaisista linjoista. Ratkaisemalla näiden linjojen suunnittelun ja toteutuksen myötä tulevat ongelmat, katetaan todennäköisesti alueen kaikki vastaan tulevat erilaiset tapaukset ja saadaan näin ratkaistua muidenkin Linjojen ongelmat. Lisäksi tehdään Mäkikadun suunnitelma ja suunnitelman mukaisia mahdollisia istutus ym. järjestelyjä.

Forssan kaupungin vaakuna Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo Euroopan unionin logo Vipuvoimaa EU:lta rakennusrahaston hankkeen logo