rakentamistapaohjeet

Uusille asuinalueille laaditaan usein rakentamistapaohjeet, joissa täsmälleen noudatettavien kaavamerkintöjen ja -määräysten lisäksi ohjeistetaan alueen rakentamista esim. rakennusten sijoittamisen, materiaalien ja väritysten suhteen sekä pihojen toteuttamisen suhteen. 

Kaupunginpuutarha, suunnitteluohjeet

Havainnekuva Kaupunginpuutarhan alueesta
Havainnekuva Kaupunginpuutarhan alueesta

Kylien rakentamistapaohjeet: Kuis sit tehdään.