Haudankorva  I C asemakaavamuutos

Haudankorvan kortteleissa 421 ja 422 kerrostalot on rakennettu  1970-luvulla. Rakentaminen on tehty niin tehokkaasti, että vapaa tonttipinta-ala on jäänyt pieneksi. Tonteille ei mahdu jätesäiliöt ja kaikki autopaikat. Asemakaavan tarkoituksena on tutkia korttelin 421 kiinteistöjen jätesäiliöiden sijoitusta viereiselle pienelle puistoalueelle.
Rytyntien varren korttelin 422 kiinteistöt on otettu kaavaan kaupungin infrapalvelujen pyynnöstä. Näiden kiinteistöjen kohdalla on tarkoitus tarkastella katualueiden rajauksia.
Mukaan on otettu myös kortteleita ympäröivät puistoalueet mm. alueen hulevesijärjestelyjen vuoksi.
**  Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti, p. 03 4141 5342,  sirkka.koykka@forssa.fi

Kaavaehdotusta käsiteltiin kaupunginhallituksessa 25.5.2020 virallista nähtävänäoloa varten ja hallitus päätti asettaa ehdotuksen nähtäville. 

HAUDANKORVA   I C -asemakaavamuutosta koskeva ehdotus 20.3.2020 on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 1. – 15.6.2020 Forssan kaupungintalon infotaululla.

Asemakaavan muutos käsittää Ollintien ja Rytyntien varrella olevat kerrostalokorttelit sekä niitä ympäröivät Siurilanpuiston alueet.

Asemakaavaehdotukseen sisältyy kortteleiden 421, 422 ja 424 sitovat tonttijakoehdotukset.

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava viimeistään 15.6.2020 klo 15 kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62 (Turuntie 18), 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi

Lisätietoja asiasta antavat kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342 ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, puh. 03 4141 5360.

Forssassa 29.5.2020
 Kaupunginhallitus

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 12.12.2018, nähtävänäolo 2. - 28.1.2019