Haudankorva III E  -asemakaavamuutos

Kutomon alueen itäpuolella sijaitsevan rakentamattoman teollisuusalueen sekä Van­han meijerin, kerrospytingin ja Forssan levyn teollisuuskiinteistön asemakaavaa muutetaan. Kaavoitusta tutkitaan maanomistajien aloitteesta. Muutoksessa tutkitaan voidaanko oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan mukaisesti sovittaa alueelle asumista ja ratkaistaan rantaan riittävät viheralueet ja -yhteydet. Kaavaa viedään eteenpäin Haudankorvan osayleiskaavan rinnalla.
- Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360, anne.seppala@forssa.fi. 

HYVÄKSYMISVAIHEEN MATERIAALI, kh 20.2.2022

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Asemakaavaehdotuksen kartta 12.1.2023
 • Asemakaavaehdotuksen määräykset
 • Asemakaavaselostus
 • Kaupungin ekologisen kestävyyden periaatteiden mukainen rakentamistapaohje , ohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 10.10.2022.

 • EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI, kaava-alueen rajaus muuttunut, kh 26.9.2022, nähtävänä 10.10. - 8.11.2022.

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Asemakaavaehdotuksen kartta 11.5.2022
 • Asemakaavaehdotuksen määräykset
 • Asemakaavaselostus
 • Kaupungin ekologisen kestävyyden periaatteiden mukainen rakentamistapaohje

 • EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI, yla 9.12.2021; tämän jälkeen kaava-alueen rajaus muuttui ja kaavasta valmisteltiinn uusi ehdotusvaiheen materiaali kaupunginhallitukseen käsiteltäväksi

  LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 24.1.2018, kh 5.2.2018, nähtävänä 12.2. - 9.3.2018