Kaikula iv a  asemakaava

Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa ja uudistaa kaavaa seurakunnan omistamalla alueella. Kaavoituksessa otetaan huomioon kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja hautausmaa-alueen osat. Lisäksi Tampereentien kaavallinen liikennealue muutetaan katualueeksi.