Kuhala III D  asemakaavamuutos

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia miten toteutetaan Turuntien, Myllykadun ja Uittotien välinen rakentamaton alue sekä uudistaa Kuhalan kylän asemakaavaltaan vanhentunutta asuinalu­etta ottaen huomioon mm. alueiden rakennusinventoinnit.