Lavossuo asemakaava

Jokioisten tien varrella olevia kaupungin alueita tarkastellaan Kiimassuo-osayleiskaa­van mukaisesti ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen käyttöön, esim. Kiimassuon bio- ym. alueiden tuotteita hyödyntäviä toimintoja varten.