Linikkala I F asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia kortteleiden 141 – 144 sekä ympäröivien kaavoittamattomien alueiden maankäyttöä.
Nyt on tarkoitus miettiä aluetta kokonaisuutena, jossa lähtökohtana on historiallisen
Linikkalan kylän rakenteesta lähtevä rakentaminen. Kaavalla turvataan myös
kyläalueella toimivan maatilan toiminta.