Linikkala I F asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia kortteleiden 141 – 144 sekä ympäröivien kaavoittamattomien alueiden maankäyttöä.
Nyt on tarkoitus miettiä aluetta kokonaisuutena, jossa lähtökohtana on historiallisen
Linikkalan kylän rakenteesta lähtevä rakentaminen. Kaavalla turvataan myös
kyläalueella toimivan maatilan toiminta.

Linikkalan vanhan kyläalueen inventointi on valmistunut (pienempi versio)