Linikkala II A asemakaavamuutos

Hämeentien eteläpuolisten kortteleiden asema keskustassa on muuttunut merkittä­västi kun hypermarket on valmistunut niiden eteläpuolelle. Linikkala II A kaavarajaus on muuttunut kun korttelit 82, 87, 88 ja asumiseen osoitettavissa oleva osa korttelia 1084 on siirretty tarkasteltavaksi Linikkala IV -kaavassa.  Asema­kaavan muutoksessa on tarkoitus tutkia uudelleen osaa korttelin 1084 alueesta. Korttelit ovat rakennettuja ja niillä on liike- ja pienteollisuustoimintaa. 

Kaavasta valmistellaan luonnosta, joka edellyttää Hämeentien katualueen uudelleen tarkastelua, jossa tutkitaan mm. kiinteistöiden liittymäpaikat sekä ajokaistojen lukumäärät ym. katusuunnitteluun liittyviä asioita.

Asemakaavamuutosta koskeva luonnos on valmistunut 2.2.2024. Luonnosta käsitellään luonnosvaiheen kuulemista varten yhdyskuntalautakunnassa 25.4.2024 ja sen jälkeen kaupunginhallituksessa

- Lisätietoja antaa  kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi 

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI (2.2.2024), yla 25.4.2024, kh