Nummi I B asemakaavamuutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on käyttötarkoituksen muuttaminen asumisen ja palvelujen suuntaan hotellitoiminnan päätyttyä. Muutos edellyttää pysäköintijär­jestelyjen tutkimista. Liikennejärjestelyt tutkitaan erityisesti valtatien liittymän osalta. Rivi- ja omakotirakennusten korttelialueiden osalta kaavaa tarkistetaan ja ajanmu­kaistetaan sekä huomioidaan pohjavesialue.