RATASMÄKI II ASEMAKAAVAMUUTOS

Kaavamuutos käsittää Kuulalaakerintien länsipuolella kaupungin omistuksessa olevan korttelin 582 ja siihen liittyvän katualueen. 

Kaupunginarkkitehti on  27.3.2024 päättänyt laittaa merkitykseltään vähäisen asemakaavamuutoksen vireille.

Kaupunginarkkitehti on hyväksynyt ehdotuksen 24.4.2024 viranhaltijapäätöksellä.
Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen kunnallisvalituksin noudattaen, mitä kuntalaissa säädetään. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI (2.4.2024), kaupunginarkkitehti 4.4.2024, nähtävänä 8.-22.4.2024