Uusikylä III B   asemakaavamuutos

Keskuskadun, Kauppakadun, Sepänkujan ja Loimijoen välisellä alueella kortteleissa 25 ja 28 uudis­tetaan vanhentunutta asemakaavaa ottaen huomioon alueen valtakunnallisesti mer­kittävä rakennettu kulttuuriympäristö.
Kaavasta on valmistunut asemakaavan muutosluonnos 9.9.2020, jota käsitellään yhdyskuntalautakunnassa 16.12.2020 ja sen jälkeen kaupunginhallituksessa luonnosvaiheen kuulemista varten.
Lisätietoja antavat  kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi 

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 16.12.2020, kh