kaavatiedot yleiskaavat

Kuva yleiskaavasta.
  Kojon osayleiskaavan kaava-alueen rajauskartta