Haudankorva osayleiskaava

Kaava-alue käsittää lähes kokonaan Haudankorvan kaupunginosan alueen lukuun ottamatta kaupunkipuisto teemaosayleiskaavan aluetta. Osayleiskaavalla ajanmukaistetaan oikeusvaikutuksettoman keskustaajaman yleiskaavaa (1993), jossa entisen kutomon itäpuolinen alue on varattu teollisuudelle. Uudessa osayleiskaavassa tutkitaan alueen muuttamista asumiseen. 

Kokonaisuudessaan alue suunnitellaan siten, että olemassa olevan rakennuskannan ja katualueiden säilyttämiselle luodaan edellytykset. Uudisrakentamiseen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtävien muutosten soveltamiseen kaupunkikuvaan on samalla kiinnitettävä erityistä huomiota. Alueella oleva puusto tulee säilyttää. Asuinalueille voidaan sijoittaa kerrostaloja, asuinpientaloja sekä pienimuotoisia toimitiloja, joiden käyttö ei aiheuta häiriötä asuinympäristölle. Liike-, teollisuus- ja koulualueille osoitetuissa merkinnöissä lähdetään Forssan seudun strategisessa rakennetarkastelussa esitettyjen alueiden vahvuuksien pohjalta.  
Kaavasta valmistellaan yleiskaavaehdotusta.
- Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342.

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 13.12.2017, kh 18.12.2017, nähtävänäolo 8.1. - 2.2.2018