järvenpää  osayleiskaava

Osayleiskaavassa tarkastellaan Valtatiehen 10 liittyviä alueita ja liittymiä sekä sen tuntumassa olevaa maankäyttöä. Osayleiskaavaa valmistellaan rinnakkain valmistelussa olevan ELY-keskuksen liikennevastuualueen vetämän Valtatie 10 selvityksen kanssa.

Osayleiskaavaa luonnosvaiheeseen sekä siihen liittyviä selvityksiä valmistelee konsultti. Luonnos pyritään saamaan käsittelyyn vuoden 2024 loppuun mennessä.
- Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342