Parkkiaro osayleiskaava

Parkkiaron alue on Forssan kaupungin omistuksessa. Se on pääosin pienipiirteistä met­säistä kumpuilevaa maastoa. Alueen rakentamista tutkitaan paikan lähtökohdista: pieni­piirteiset maaston muodot säilytetään puistoalueina ja tasaisemmat maaston osat käy­tetään asuintonteiksi. Kaavan luonnosvaiheessa on osoitettu aloituskorttelit, joista ase­makaavoitus aloitetaan (Parkkiaro I). Luonnos oli nähtävänä 20.6. - 8.8.2011.  Kaavaehdotusta työstetään kevään 2022 aikana.  

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 7.6.2011, kh 13.6.2011, nähtävänäolo 20.6. - 8.8.2011