vahingonkorvaukset

 

Liikenneväylien kunnossapitovastuu jakaantuu kaupungin ja tonttien haltijoiden kesken.
Kaupunkialueella on lisäksi valtion omistamia yleisiä teitä, joista vastaa alueellinen ELY-keskus. Lisätietoa katujen kunnossapiton vastuunjaosta. 

 

Vahingonkorvausvaatimus

Vahingon sattuessa kaupunki on velvollinen korvaamaan yleisillä alueilla tapahtuneita vahinkoja, jos kunnossapitovelvollisuuksia on laiminlyöty. 

Vahingonkorvausta on mahdollista hakea Forssan kaupungin tekniseltä toimelta. Korvausta voi hakea esim. liukastumis- ja ajoneuvovahingoista.
Vahingonkorvausvaatimus tehdään lomakkeella tai vapaamuotoisesti mainiten vähintään seuraavat seikat: 

Asian käsittelyä sujuvoittaa, mikäli vaatimuksessa on mahdollisimman tarkat tiedot vahinkotapahtumasta ja mukaan on liitetty valokuvat vahinkopaikasta ja vahingosta.

Vahingonkorvausvaatimukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)forssa.fi tai postitse osoitteeseen Turuntie 18 (PL 62), 30101 Forssa .

Korvauskäsittely

Korvaushakemukset käsittelee kaupungin tekninen toimi, joka pyytää vahingosta lausunnon vakuutusyhtiöltä. Hakijalta voidaan pyytää vielä jälkikäteen täydentäviä tietoja vahingosta kaupungin tai vakuutusyhtiön toimesta. Korvaushakemuksen ja lausuntojen perusteella päätetään korvataanko vahinko.