Forssan kansallisen kaupunkipuiston kuvaus

Forssan kansallinen kaupunkipuisto kertoo vuosisataisen maaseutuympäristön nopeasta muutoksesta teollisuustoimintojen tyyssijaksi. Forssassa on nähtävissä teollisuus- ja asuinrakentamisen historia vaiheineen ja rakennustapoineen.

Forssan museon tiiliseinällä kauniit juhannusruusut

Punatiilisten teollisuusrakennusten ympärille muodostui yhdyskunta, jonka osat; puistot, työväenasuinalueet, koulut, päiväkodit ja muut palvelurakennukset sekä johtajien huvilat muodostavat ainutlaatuisen kerroksellisen kaupunkirakenteen. Maisemallisina elementteinä ovat Loimijoen laakso ja sitä rajaava harju.

Kansallisen kaupunkipuiston status on huomionosoitus asukkaiden ja vierailijoiden käytössä olevalle yhteiselle ympäristölle. Se auttaa kaupunkilaisten käytössä olevien ympäristöjen kehittämistä ja arvostusta sekä tarjoaa virkistystä ja tapahtumia.

Linkit Suomen kansallisiin kaupunkipuistoihin:

www.hanko.fi/palvelut/kaavoitus_ja_maankaytto/kansallinen_kaupunkipuisto

www.heinola.fi/kansallinen-kaupunkipuisto

www.hameenlinna.fi/kansallinenkaupunkipuisto

www.kokkola.fi/palvelut/kaavat_ja_kiinteistot/kaavoitus/kansallinen_kaupunkipuisto/fi_FI/kansallinen_kaupunkipuisto/

www.kotka.fi

www.kuopio.fi/kansallinen-kaupunkipuisto

www.pori.fi/kaupunkipuisto

www.porvoo.fi/kansallinenkaupunkipuisto

www.turku.fi/kaupunkipuisto