Kartta ja paikkatietopalvelu

Vastaa Forssan kaupungin kartastotehtävistä, ja valmistaa erilaisia numeerisia karttoja sekä toimittaa teema- ja kuva-aineistoja asiakkaiden tilausten mukaisesti. Paikkatietojärjestelmämme on Trimble Locus, josta voidaan toimittaa digitaalista kartta- tai kuva-aineistoa useissa eri tiedostomuodoissa ja tietosisällöltään vapaasti rajattuna. 

 Forssan kaupungilla on tekijänoikeus valmistamiinsa kartta- ja kuva-aineistoihin. Niiden myynti, levitys ja käyttäminen esimerkiksi julkaisupainatuksissa tai omilla www-sivuilla on tekijänoikeuslain nojalla sallittu vain maankäyttöpalvelun myöntämällä luvalla.

Yhdyskuntalautakunta on kokouksessaan 15.6.2023 (61§) vahvistanut palvelualueen uudet taksat 1.8.2023 alkaen. Taksataulukko löytyy sivun laidasta Tiedostot-kohdan alta.

Opaskartta

Painettu nelivärinen opaskartta kaksipuolisena, jossa toisella puolella keskusta 1:10 000 ja kääntöpuolella haja-asutusalue 1:40 000. 

Keskustan A3-kokoista opaskarttaa on saatavana maksutta kaupungintalon palvelupisteessä. 

Digitaalisen kartta-aineiston hinnat oikeuttavat tallentamaan aineiston yhdelle työasemalle ja käyttämään sitä yhden käyttäjän toimesta, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä kopioida.

Kantakartasto

Digitaalisesti Trimble Locus -ohjelmistolla ylläpidettävä kartasto (noin 50 km²) koostuu useista tietoelementeistä, jotka ovat vapaasti yhdisteltävissä asiakkaan tarpeen mukaan: mm. kiinteistörajat, rakennukset, rakenteet, maastokuviot, kasvillisuus, vesistöt, liikenneväylät, korkeuskäyrät ja -luvut, kaukolämpö-, vesi- ja viemärijohdot, sähkölinjat ja maaperätutkimuspisteet. Karttatulosteiden mittakaavan voi valita vapaasti.Koijärven ja Matkun kylien alueilta on myös saatavilla kantakarttaa.

Tonttikartat

Tontinlohkomisessa tehty toimituskartta, josta käy ilmi mm. tontin rajamitat, ulottuvuus ja muodostuminen (sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset).

Teemakartat 

Tilauksesta tehdään haluttua teematietoa sisältäviä karttoja.

Maastokartat

Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta, 1:10 000, on saatavana tulosteita.

Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palvelusta löydät koko Suomen kartat monessa mittakaavassa.

Kuva-aineistot

Kaupungin koko keskustaajaman alueelta on saatavana digitaalisessa muodossa ja paperitulosteena vapaasti valitussa mittakaavassa ortoilmakuvaa (kuvaukset 2004 ja 2011)  joko pelkkänä kuvana tai kartta-aineistoon yhdistettynä ortokuvakarttana.

Vanhat painetut kartat

Forssan ensimmäinen asemakaava vuodelta 1925, Bertel Jung.  Numeroitu näköispainos 200 kpl.