Nähtävillä olevat tonttijaot

 Tonttijakoehdotuksen 061-009901 asettaminen julkisesti nähtäville 

Forssan kaupungin Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Keskustan (1.) kaupunginosan korttelin 99 tonteille 1 ja 2. Tonttijakoehdotus on laadittu koko korttelia koskevana. Tonttijaon laatiminen perustuu alueen omistajan hakemukseen. Tonttijakoehdotus kumoaa sitä koskevalta alueelta tonttijaon 061-618 (hyväks. 27.9.1982). Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on nähtävillä 009901-sijainti – linkin kautta. 

 Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa siihen saakka kunnes lainvoimaisen tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tontin lohkominen on erillinen kiinteistötoimitus. Tonttijaon hakija on hakenut myös kiinteistötoimitusta. 

 Laadittu tonttijakoehdotus perustuu 15.6.2009 hyväksyttyyn ja 10.8.2009 voimaan tulleeseen asemakaavaan J41 Keskusta IV D.

 Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 12. – 25.6.2020 kaupungintalon ilmoitustaululla (kaupungintalon pääsisäänkäynnin ulkopuolella oleva lasivitriini). Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös tämän tj_kartta 061-009901 – linkin kautta.

 Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 25.6.2020 klo 15 mennessä kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

 Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta:  Tomi Laajalehto 03-4141 5332/ 050-3425 254,   sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

Forssassa 11.6.2020                            Forssan kaupunki                                                                                                                         Maankäyttöpalvelu