Nähtävillä olevat tonttijaot

Tonttijakoehdotuksen 061-128804 asettaminen julkisesti nähtäville

Forssan kaupungin Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakomuutosehdotus Pispanmäen (14.) kaupunginosan korttelin 1288 tontille 7. Tonttijakoehdotus on laadittu koko kortteliin koskien tontteja 61-14-1288-5 ja 61-14-1288-6. Tonttijaon tarkoituksena on osaltaan mahdollistaa tonttien yhdistäminen. Tonttijaon laatiminen perustuu tontin 61-14-1288-6 omistajan hakemukseen. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on nähtävillä 128804-sijainti – linkin kautta.

Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti.

Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa siihen asti kunnes tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tontin lohkominen on erillinen kiinteistötoimitus.

Laadittu tonttijakoehdotus perustuu Forssan kaupunginvaltuuston 17.4.1978 hyväksymään ja 16.6.1978 vahvistettuun asemakaavaan D45 Pispanmäki 1.

Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 11. – 25.10.2019 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun ilmoitustaululla (kaupungintalo III-kerros/ Turuntie 18, 30100 Forssa). Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös tj_kartta 061-128804 – linkin kautta.

Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 25.10.2019 klo 15 kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta:          Tomi Laajalehto 03-4141 5332/ 050-3425 254,   sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi


Forssassa 10.10.2019                   Forssan kaupunki
                                                                    Maankäyttöpalvelu