Nähtävillä olevat tonttijaot


Tonttijakoehdotuksen 061 035201 asettaminen julkisesti nähtäville sekä kuuleminen

 Forssan kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Pispanmäen (14.) kaupunginosan korttelin 532 tontille 1. Tonttijakoehdotus on laadittu korttelin osaan, joka tällä hetkellä muodostuu osaksi kiinteistöstä 61-413-1-426. Tonttijakoehdotuksen laatiminen perustuu maanomistajan hakemukseen. 

Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa, kunnes lainvoimaisen tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin.

Laadittu tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 10.11.2014 hyväksymään ja 22.12.2014 voimaan tulleeseen asemakaavaan L12 PISPANMÄKI IV A.

Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 11.8. – 28.8.2023 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun (III krs) ilmoitustaululla. Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/ -sivustolla.


Tonttijaon 061 053201 ehdoksen aluerajaus.

Aluerajauksen mukainen tonttijako ehdotus 061 053201 nähtävillä täällä.


Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 28.8.2023 klo 15 mennessä kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Postitse lähetetyt muistutukset tulee olla perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

 

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

 

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta saa kaupungin nettisivuilta => Asuminen ja ympäristö => Tekniset palvelut => Kartta ja paikkatietopalvelu => Tonttijaot (https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/) tai 

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 050-3425 254

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

Forssassa 3.8.2023                                   Forssan kaupunki

                                                                              Tekninen ja ympäristötoimi, MaankäyttöpalveluTonttijakoehdotuksen 061 035103 asettaminen julkisesti nähtäville sekä kuuleminen

Forssan kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Pispanmäen (14.) kaupunginosan korttelin 531 tonteille 12 ja 13. Tonttijakoehdotus on laadittu korttelin osaan, joka tällä hetkellä muodostuu tontista 8 nykyisessä tonttijaossa 061 053101. Korttelin aikaisempi erillinen tonttijako 061 053101 on hyväksytty 21.4.2016, tämä jää muilta osin edelleen voimaan. Tonttijakoehdotuksen laatiminen perustuu maanomistajien hakemukseen.

Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa, kunnes lainvoimaisen tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tonttijaon muutosta on haettu nykyisessäsessä tonttijaossa esiintyvän tontin 8 hallinnan jakamista varten.

Laadittu tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 31.08.2015 hyväksymään ja 9.11.2015 voimaan tulleeseen asemakaavaan L16 KIIMASSUO.

Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 23.5. – 7.6.2023 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun (III krs) ilmoitustaululla. Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/ -sivustolla.

 

Tonttijaon 061 053103 muutosehdoksen aluerajaus.

Tonttijaon 061 053103 muutosehdotus on myöhemmin nähtävissä tässä.


Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 7.6.2023 klo 15 mennessä kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Postitse lähetetyt muistutukset tulee olla perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta saa kaupungin nettisivuilta => Asuminen ja ympäristö => Tekniset palvelut => Kartta ja paikkatietopalvelu => Tonttijaot (https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/) tai

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 22.5.2023                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu


 

Hyväksytyt tonttijaot

 

Tonttijaon 061 053201 hyväksyminen

Kaupungingeodeetti on 18.8.2023 hyväksynyt tonttijaon Pispanmäen (14.) kaupunginosan korttelin 532 tontille 1. Tonttijakopäätös on määrätty tulemaan voimaan välittömästi. Päätös on nähtävillä 18.8. – 19.9.2023 Forssan teknisen ja ympäristötoimen kirjaamossa, osoite Turuntie 18.

 

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 18.8.2023                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu


Tonttijaon muutoksen 061 053103 hyväksyminen

Kaupungingeodeetti on 9.6.2023 hyväksynyt tonttijaon muutoksen Pispanmäen (14.) kaupunginosan korttelin 531 tonteille 12 ja 13. Tonttijakopäätös on määrätty tulemaan voimaan välittömästi. Päätös on nähtävillä 9.6. – 11.7.2023 Forssan teknisen ja ympäristötoimen kirjaamossa, osoite Turuntie 18.

 

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 9.6.2023                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu