Nähtävillä olevat tonttijaot


Tonttijakoehdotuksen 061 035103 asettaminen julkisesti nähtäville sekä kuuleminen

Forssan kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Pispanmäen (14.) kaupunginosan korttelin 531 tonteille 12 ja 13. Tonttijakoehdotus on laadittu korttelin osaan, joka tällä hetkellä muodostuu tontista 8 nykyisessä tonttijaossa 061 053101. Korttelin aikaisempi erillinen tonttijako 061 053101 on hyväksytty 21.4.2016, tämä jää muilta osin edelleen voimaan. Tonttijakoehdotuksen laatiminen perustuu maanomistajien hakemukseen.

Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa, kunnes lainvoimaisen tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tonttijaon muutosta on haettu nykyisessäsessä tonttijaossa esiintyvän tontin 8 hallinnan jakamista varten.

Laadittu tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 31.08.2015 hyväksymään ja 9.11.2015 voimaan tulleeseen asemakaavaan L16 KIIMASSUO.

Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 23.5. – 7.6.2023 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun (III krs) ilmoitustaululla. Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/ -sivustolla.

 

Tonttijaon 061 053103 muutosehdoksen aluerajaus.

Tonttijaon 061 053103 muutosehdotus on myöhemmin nähtävissä tässä.


Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 7.6.2023 klo 15 mennessä kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Postitse lähetetyt muistutukset tulee olla perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta saa kaupungin nettisivuilta => Asuminen ja ympäristö => Tekniset palvelut => Kartta ja paikkatietopalvelu => Tonttijaot (https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/) tai

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 22.5.2023                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu

Tonttijakoehdotuksen 061-058101 asettaminen julkisesti nähtäville sekä kuuleminen

Forssan kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Pikkumuolaan (13.) kaupunginosan korttelin 581 tonteille 2, 7 ja 3. Tonttijakoehdotus on laadittu korttelin osaan, joka tällä hetkellä muodostuu kyseisistä tonteista nykyisessä tonttijaossa 061 058101 sekä tonttijaon muutoksessa 061 058103. Korttelin aikaisempi erillinen tonttijako 061 058103 on hyväksytty 4.4.2022, tämä jää muilta osin edelleen voimaan. Tonttijakoehdotuksen laatiminen perustuu maanomistajan hakemukseen. 

Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa, kunnes lainvoimaisen tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tonttijaon muutosta on haettu nykyisessä tonttijaossa esitetyn tontin 2 laajentamista varten.

Laadittu tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 16.2.2015 hyväksymään ja 30.3.2015 voimaan tulleeseen asemakaavaan L14 RATASMÄKI.

Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 2.5. – 15.5.2023 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun (III krs) ilmoitustaululla. Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/ -sivustolla.

 

Tonttijaon 061 058104 muutosehdoksen aluerajaus.

Tonttijaon 061 058104 muutosehdotus on myöhemmin nähtävissä tässä.


Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 15.5.2023 klo 15 mennessä kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Postitse lähetetyt muistutukset tulee olla perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta saa kaupungin nettisivuilta => Asuminen ja ympäristö => Tekniset palvelut => Kartta ja paikkatietopalvelu => Tonttijaot (https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/) tai

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 24.4.2023                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu
Tonttijakoehdotuksen 061-030601 asettaminen julkisesti nähtäville sekä kuuleminen

Forssan kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Kaikula (9.) kaupunginosan korttelin 306 tontille 14. Tonttijakoehdotus on laadittu korttelin osaan, joka tällä hetkellä muodostuu kaavan E84 KAIKULA A I tontista 1 ja korttelin 306 tilan 61-413-1-368 erottamattomasta määräalasta 61-413-1-368-M501 . Korttelin aiempi tonttijako on hyväksytty asemakaavassa E84 KAIKULA A I ja se jää muilta osin edelleen voimaan. Tonttijakoehdotuksen laatiminen perustuu maanomistajan hakemukseen. Luonnos tonttijakoa koskevasta alueesta löytyy tämän ilmoituksen ohesta.


Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa, kunnes lainvoimaisen tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tonttijaon muutosta on haettu kaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukaisen rakennuspaikan muodostamiseksi.


Laadittu tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 30.10.1989 hyväksymään ja 11.11.1989 voimaan tulleeseen asemakaavaan E84 KAIKULA A I.


Asianomainen/Asianosainen, joka kokee tonttijaon vaikuttavan kiinteistönsä maankäyttöön, saa esittää huomautuksia koskien tonttijakoehdotusta. Tonttijakoehdotusta voidaan vielä muuttaa saapuneiden huomautusten pohjalta, ennen sen julkisesti nähtäville asettamista. Huomautuksien on siis oltava perillä ennen tonttijakoehdotuksen julkisesti nähtäville asettamista.


Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 16.1. – 30.1.2023 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun (III krs) ilmoitustaululla. Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/ -sivustolla.

Tonttijaon 061-030601 muutosehdotus on myöhemmin nähtävissä tässä.


Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 30.1.2023 klo 15 mennessä kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Postitse lähetetyt muistutukset tulee olla perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta saa kaupungin nettisivuilta => Asuminen ja ympäristö => Tekniset palvelut => Kartta ja paikkatietopalvelu => Tonttijaot (https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/) tai

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 9.1.2023                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu 

Tonttijakoehdotuksen 061-033802 asettaminen julkisesti nähtäville 

Forssan kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Ojalanmäen (2.) kaupunginosan korttelin 338 tonteille 41-49. Tonttijakoehdotus on laadittu korttelin osaan, joka tällä hetkellä muodostuu kyseisistä tonteista. Korttelin aikaisempi tonttijako on hyväksytty 19.4.1971 (Tj 061 261) ja se jää muilta osin edelleen voimaan. Tonttijakoehdotuksen laatiminen perustuu maanomistajan hakemukseen. 

Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa, kunnes lainvoimaisen tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tonttijaon muutos yhtenäistää kiinteistöjen jaotusta korttelin 338 alueella. Tonttijaon muutoksen hakijana on Forssan kaupunki.

 Laadittu tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 2.9.2013 hyväksymään ja 14.10.2013 voimaan tulleeseen asemakaavaan L50 OJALANMÄKI I F.

 Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 11.5. – 25.5.2022 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun (III krs) ilmoitustaululla. Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/ -sivustolla.

Tonttijakoehdotuksen karttarajaus on katsottavissa tästä linkistä.

Tonttijaon 061-033802 muutosehdotus on nyt nähtävissä tästä.


 Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 25.5.2022 klo 15 mennessä kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Postitse lähetetyt muistutukset tulee olla perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta saa kaupungin nettisivuilta => Asuminen ja ympäristö => Tekniset palvelut => Kartta ja paikkatietopalvelu => Tonttijaot (https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/) tai 

 

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 28.2.2022                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu

 

Hyväksytyt tonttijaot

 

Tonttijaon muutoksen 061-058104 hyväksyminen

Kaupungingeodeetti on 17.05.2023 hyväksynyt tonttijaon muutoksen Pikkumuolaan (13.) kaupunginosan korttelin 581 tonteille 8, 9 ja 10. Tonttijakopäätös on määrätty tulemaan voimaan välittömästi. Päätös on nähtävillä 17.5. – 8.6.2023 Forssan teknisen ja ympäristötoimen kirjaamossa, osoite Turuntie 18.

 

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 17.5.2023                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, MaankäyttöpalveluTonttijaon muutoksen 061-030601 hyväksyminen

Kaupungingeodeetti on 06.02.2023 hyväksynyt tonttijaon muutoksen Kaikulan (9.) kaupunginosan korttelin 306 tontille 14. Tonttijakopäätös on määrätty tulemaan voimaan välittömästi. Päätös on nähtävillä 9.2. – 10.3.2023 Forssan teknisen ja ympäristötoimen kirjaamossa, osoite Turuntie 18.

 

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 6.6.2022                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu

                        

Tonttijaon muutoksen 061-033802 hyväksyminen

Kaupungingeodeetti on 6.6.2022 hyväksynyt tonttijaon muutoksen Ojalanmäen (2.) kaupunginosan korttelin 338 tonteille 41-49. Tonttijakopäätös on määrätty tulemaan voimaan välittömästi. Päätös on nähtävillä 6.6. – 7.7.2022 Forssan teknisen ja ympäristötoimen kirjaamossa, osoite Turuntie 18.

 

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 6.6.2022                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu