Liikkuminen ja liikenneturvallisuus

 

Turvallisen liikkumisen edellytysten parantaminen on osa kuntien perustehtävää eli asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Kullakin toimialalla on omat tehtävänsä ja mahdollisuutensa edistää kuntalaisten sekä kunnassa työskentelevien tai asioivien turvallista liikkumista. Toisaalta myös eri toimialojen yhteistyö on tarpeen ja monen liikkumiseen liittyvän haasteen osalta luontevaa. Tavoitteena on tarjota jokaiselle kuntalaiselle edellytykset, osaaminen ja motivaatio tehdä vastuullisia ja turvallisuuteen tähtääviä liikkumisvalintoja.

Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö lisää asukkaidenhyvinvointia ja kunnan houkuttelevuutta asuinpaikkana. Teknisen toimen toteuttamien liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden lisäksi yhtä tärkeää on liikenneturvallisuusviestintä ja liikennekasvatus. Esimerkiksi varhaiskasvatuksella ja kouluilla on tärkeä asema lasten ja nuortenliikennekasvatustyössä. Sosiaali- ja terveydenhuolto voi puolestaan tarjota tietoa turvallisesta ja hyvinvointia edistävästä liikkumisesta. Maankäytönratkaisuilla ja palveluverkon muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia asukkaiden matkojen pituuksiin, eri kulkumuotojen suosioon ja liikkumisen turvallisuuteen.

Kuntien liikenneturvallisuustyötä ohjaa valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio: ”Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä”.

 

Logoteksti "Sinun valintasi vaikuttaa - liikenteessäkin."