Energiakaivo

Forssan seudullisen rakennusvalvonnan kaikki luvat ja ilmoitukset haetaan
sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköinen asiointi

Forssan kaupungilla ja Jokioisten kunnassa on käytössä sähköinen arkisto,
lupaprosessi toimii täysin sähköisenä.

Lämpökaivoa kutsutaan nykyisin energiakaivoksi, koska yhä useammin energiakaivoa käytetään sekä lämmittämiseen että jäähdyttämiseen.

Ohje   "Maalämpö: energiakaivo ja lämmönkeruuputkisto" (pdf)
Ohjeessa on yhdistetty maalämmön rakentamiseen, käyttöönottoon ja
käyttöön liittyviä sääädöksiä. 

Ympäristöministeriö 2013 on julkaissut oppaan "Energiakaivo: Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa". Oppaassa on kattavasti tietoa maalämmön hyödyntämisestä.

HUOM!
Käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö tulee kaivaa pois, kts.
ympäristönsuojelumääräykset.