Seudullinen ympäristönsuojelu

Asiakastapaamisia pyritään välttämään ja käynneistä ympäristönsuojelussa tulee sopia etukäteen.  Asioida voi sähköpostilla, puhelimella tai  sovitusti myös TEAMS:llä (videopuhelu) sekä papereiden toimittamisella kaupungintalon postiluukkuun.  Asioidessa kaupungintalolla suositellaan maskin käyttämistä.

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa. Vaikka tehtävien hoidosta vastaa Forssan kaupunki säilyy kaikissa kunnissa omat ympäristönsuojeluviranomaiset kuten lautakunnat ja jaokset.
Asiakirjat pyydetään lähettämään osoitteeseen ymparisto@forssa.fi

Käyntiosoite on Forssan kaupunki, Turuntie 18, 30100 Forssa (avoinna ma 9-16, ti-pe 9-15).
Postiosoite on Forssan kaupunki, Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, PL 62, 30101 Forssa. Forssan kaupungin keskus: p. 03 41 411 (ma 8-16, ti-pe 8-15.30).

Lomakkeiden päivittäminen on kesken eli vaikka lomakkeissa lukee  Forssa, niin niitä voidaan käyttää myös Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän asioissa.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Onko mökkijärvessäni levää? Mitä teen pihassani kasvavalle jättiputkelle? Entä miten haen avustusta vesienkunnostushankkeeseen?

Mm. näihin yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin vastaa ympäristöasioiden asiakaspalvelu.  Se neuvoo myös asiakkaita ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen hoitamissa ympäristöasioissa. Asiakaspalvelukeskus opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo verkkopalveluiden käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai sähköpostitse:

Puhelut maksavat lankapuhelimesta soitettaessa paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.


ympäristönsuojeluviranomainen

Lakisääteisistä tehtävistä yleisimpiä ovat lupien ja ilmoitusten käsittely sekä
lausuntojen antaminen. Seudullisen yksikön alueella ympäristönsuojeluviranomaisia ovat:

Forssassa ympäristölupalautakunta
Humppilassa tekninen lautakunta
Jokioisilla teknisen lautakunnan lupajaosto
Tammelassa ympäristölautakunta
Ypäjällä rakennuslautakunta.

Henkilöstö

 Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg


Ympäristötarkastaja Ilari Patamaa:

 

Ympäristötarkastaja Henna Pirhonen

 

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen


Päivitetty 2.7.2021