Ympäristönsuojeluviranomaisen nähtävillä olevat asiakirjat

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa.

Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn sekä maa-aineslupamenettelyyn liittyviä hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä kuulutusajan, joka yleisesti on 37 vuorokautta. Hakemuksiin liittyvät kuulutukset ovat nähtävillä Forssan kaupungin ilmoitustaululla sekä toiminnan sijaintikunnan ilmoitustaululla: Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä.

HakemusHakijaKuntaKuulutusaika
Ympäristölupahakemus
  - Liitteet
Forssan Ympäristö-urakointi OyForssa1.6.2020 - 6.7.2020
Ympäristölupahakemus
- Melumallinnus
Metsänhoitoyhdistys Lounais-Häme ryTammela1.6.2020 - 6.7.2020
Yhteislupahakemus
- Liitteet
Peab Industri Oy,
Murronharju-Ollila-Kaira
Humppila8.6.2020 - 15.7.2020


Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen 2020

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat käynnistäneet kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen. Kuntalaisille varataan mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Päivitetyt kuntien ehdotukset asetetaan myöhemmin nähtäville niiden valmistuttua.

 Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,
puh. 050 5640009, niina.salminen (at) forssa.fi

Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräyksetForssa
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä
Luonnos 5/2020ForssaHumppilaJokioinenTammelaYpäjä
Luonnos perusteluiksi  5/2020(kuntien yhteiset)Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivittäminen 2020

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat käynnistäneet ympäristönsuojeelun taksan  päivittämisen.  Taksan päivittämiseen vaikuttaa eniten muuttunut lainsäädäntö.

Voimassa olevat ympäristönsuojeluviranomaisen taksat, tilanne 1.5.2020 (pdf).

ForssaHumppilaJokioinenTammelaYpäjä


Maa-ainestaksan päivittäminen 2020

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat käynnistäneet maa-ainestaksan  päivittämisen.  Taksan päivittämiseen vaikuttaa eniten muuttunut lainsäädäntö.

Voimassa olevat maa-ainestaksat, tilanne 1.5.2020 (pdf).

ForssaHumppilaJokioinenTammela