Ympäristönsuojeluviranomaisen nähtävillä olevat asiakirjat

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa.  Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn sekä maa-aineslupamenettelyyn liittyviä hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä kuulutusajan, joka yleisesti on 37 vuorokautta. Hakemuksiin liittyvät kuulutukset ovat nähtävillä Forssan kaupungin ilmoitustaululla sekä toiminnan sijaintikunnan ilmoitustaululla: Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä

Hakemus / PäätösHakijaKuntaKuulutusaika
Ilmoitusmenettelyhakemus
- Liitteet
- Asemapiirros
- Kartta, uusi tielinjaus
- Liite: lannankäsittely
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteitä:
Uusien rakennusten rakennuspiirustukset,
naapurikiinteistöjen yhteystiedot
LuonnonvarakeskusJokioinen21.5.2021 - 28.6.2021
Ympäristölupahakemus
biokaasulaitos
- Asemapiirros
- Liite: lannankäsittely
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteitä: naapurikiinteistöjen yhteystiedot
LuonnonvarakeskusJokioinen21.5.2021 - 28.6.2021
Ympäristölupahakemus
- Nykyinen ympäristölupa
- Liitteet
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteitä: lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote,  naapurikiinteistöjen yhteystiedot
Salko Painting OyForssa14.6.2021-21.7.2021
Yhteislupahakemus: maa-ainesten otto ja maa-ainesten murskaus
- maa-ainesten ottosuunnitelma
- kartat
- muut liitteet
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteitä: lainhuutotodistus, rasitustodistus, kiinteistörekisteriote
Metsäyhtymä Kallioinen & Väre AY
Tammela15.6.2021-23.7.2021
MeluilmoitusLoimi-Hämeen Jätehuolto OyForssa5.7.2021-20.7.2021
Meluilmoitus
- Liite 1 (kartta)
- Liite 2 (toiminta-ajat)
Tmi Emma Hjerppe / Murskan ParatiisiYpäjä5.7.2021-23.7.2021