Ympäristönsuojeluviranomaisen nähtävillä olevat asiakirjat

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa.  Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn sekä maa-aineslupamenettelyyn liittyviä hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä kuulutusajan, joka yleisesti on 37 vuorokautta. Hakemuksiin liittyvät kuulutukset ovat nähtävillä Forssan kaupungin ilmoitustaululla sekä toiminnan sijaintikunnan ilmoitustaululla: Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä.

Hakemus HakijaKuntaKuulutusaika
Ympäristölupahakemus
Liitteet:
- sijainti ja asemapiirros
- hyödynnettävän raakakuonan määrittely
- jäteluettelo
Loimi-Hämeen Jätehuolto OyForssa24.5.2023-30.6.2023
Meluilmoitus
- aluekartta
- aikataulu
United Festivals OyForssa30.5.2023-14.6.2023
Ympäristölupahakemus
Erkon Rauta- ja Romuliike Oy
Tammela
5.6.2023-11.7.2023