Maa-ainestenotto

Ympäristönsuojeluviranomainen myöntää ja valvoo maa-aineslain mukaiset ottamisluvat. Myös kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa yli 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. 

Lisätietoja ja lomakkeet maa-aineslupaan ja kotitarveottoon: ymparisto.fi

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista. Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen.