Maasto- ja vesiliikenne

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tapahtuvaan maastoajoon tarvitaan aina maanomistajan lupa.  Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojelu-viranomaisen lupa (maastoliikennelaki (1710/1995) 30 §). 

Kts. ympäristönsuojelun lomakkeet

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle taikka yksityiselle edulle.


Yleinen oikeus ajaa jäällä

Moottoriajoneuvolla (auto, moottorikelkka) saa ajaa jäällä ilman erilisiä lupia. Ajo perustuu yleiseen kulkuoikeuteen. Jäärata on poikkeus.

Jäärata tarvitsee luvan

Toistuvaan moottoriajoneuvoilla tapahtuvaan harjoitus- tai kilpa-ajoon auratulla jääradalla tulee hakea maastoliikennelainmukainen lupa. Luvanvaraisuus ei riipu ajoneuvojen määrästä, vaan siitä, että ajo on toistuvaa ja samassa paikassa tapahtuvaa. Yhdenkin auton ajoharjoitteluun esim. kotirannan jääradalla tarvitaan lupa. Jääradalle tulee saada myös lupa vesialueen omistajalta eli yleisimmin osakaskunnalta.