Luonnonsuojelu

Kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan.  Luonnonsuojelu otetaan huomioon osana yleistä maankäytön suunnittelu. Tavoitteena on säilyttää monimuotoinen ympäristö,missä sekä ihminen että luonto voivat hyvin.     

Luonnonsuojelu-alueista tietoa ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Luonnonsuojelu Forssassa

Ympäristölupalautakunnalle kuuluu luonnonmuistomerkkien (puut, siirtolohkareet yms.) rauhoituspäätösten teko sekä niiden purkaminen. Maanomistaja voi hakea päätöstä vapaamuotoisella hakemuksella. Forssassa on tällä hetkellä 14 suojeltua luonnonmuistomerkkiä.

Forssassa on kaksi merkittävää lintujärveä, Koijärvi ja Loimalammi. Lintuvesihankkeessa vuosina 2004–2007 järville laadittiin hoito- ja käyttösuunnitelmat. Hankkeen osarahoittajana oli Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Lisätietoja luonnonsuojelusta ja -monimuotoisuudesta
Forssan ympäristön tilan katsaus 2004 -julkaisussa.