Ympäristönsuojelun lomakkeet

jätevedet

Jätevesijärjestelmän suunnitelma/selvitys (pdf)
Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje sekä huoltopäiväkirja (pdf)
Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisestä voi hakea vapautusta (pdf)

POIKKEAMINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN MÄÄRÄAJAN NOUDATTAMISESTA

Koskee kiinteistöjä pohjavesialueilla ja ranta-alueilla (< 100 m vesistöstä).
Ei koske kantovedellisiä kiinteistöjä (eli ei tarvitse hakea poikkeamista).
Määräaika jätevesijärjestelmän kunnostamiseen oli 31.10.2019.
Poikkeamispäätös on taksan mukaisesti maksullinen (200 €).


Muut ympäristönsuojelun lomakkeet

HAKEMUKSET JA ILMOITUKSET TOIMITETAAN OSOITTEESEEN:

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu, ymparisto@forssa.fi,
PL 62, 30101 Forssa tai Turuntie 18, kaupungintalo 3. krs.


Päivitetty 12.4.2022