Ympäristönsuojelun lomakkeet

Sivun päivitys on kesken. Jos lomaketta ei löydy alta, niin kannattaa käyttää vasemmassa reunassa olevaa asiakohtaista valikkoa.

jätevedet

Jätevesijärjestelmän suunnitelma /selvitys (pdf)
Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje sekä huoltopäiväkirja (pdf)
Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisestä voi hakea vapautusta (pdf). 

POIKKEAMINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN MÄÄRÄAJAN NOUDATTAMISESTA

Koskee kiinteistöjä pohjavesialueilla ja ranta-alueilla (< 100 m vesistöstä).
Ei koske kantovedellisiä kiinteistöjä (eli ei tarvitse hakea poikkeamista).
Määräaika jätevesijärjestelmän kunnostamiseen oli 31.10.2019.
Poikkeamispäätös on maksullinen ja maksu perustuu tuntitaksaan. Kuntien taksoissa on jonkin verran eroja ja hinnat vaihtelevat  välillä 38 €  - 48 € /tunti.  Poikkeamispäätöksen hinta hakemuksen valmiudesta  riippuen on n. 200 -300 €.


Muut ympäristönsuojelun lomakkeet


HAKEMUKSET JA ILMOITUKSET TOIMITETAAN OSOITTEESEEN:

Forssan kaupunki, seudullinen ympäristönsuojelu,
PL 62, 30100 Forssa tai
Turuntie 18, kaupungintalo 3. krs tai
ymparisto@forssa.fi.


Päivitetty 13.1.2021