Forssan seudun kotouttamo

Forssan seudun Kotouttamo on seutukunnallinen toimija, joka palvelee seutukunnan maahan muuttaneita. Kotouttamolla on matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut, suomen kielen ryhmiä, viranomaisneuvontaa, kiintiöpakolaisten vastaanotto sekä opastus. Neuvomme myös oleskelulupa-asioissa sekä teemme alkukartoituksia ja kotoutumissuunnitelmia, myös monialaisesti. Teemme yhteistyötä OmaHämeen, TE-toimiston, KELAn sekä paikallisten oppilaitoksien kanssa. Olemme vahvasti mukana seudullisissa verkostoissa, kuten VIRTA-verkosto, TyöHäme. Teemme myös vahvaa yhteistyötä seutukunnan vapaa-aikatoimijoiden ja yhdistyksien kesken, kuten MOVAKO.

Maahanmuuttajan palveluohjaus, kotouttamisvalmennus ja muut kotouttamispalvelut järjestetään tavoitteellisesti ja yhteistyössä palveluverkoston kanssa asiakkaan palvelutarpeisiin perustuen. Yhteen sovitettujen palvelujen tavoitteena on kokonaisvaltainen kotoutuminen. Palvelut ovat seutukunnallisia, Jokioinen, Tammela, Ypäjä ja Humppilan kuntien maahan muuttaneille.

Lisätietoa asioista voit tiedustella Kotouttamiskoordinaattorilta.
Nuoria ihmisiä Yhteisötalon edustalla


 


Etusivu (myintegration.fi) Forssan seudun Kotouttamo

https://www.facebook.com/kotouttamoforssa

Sinun oppaasi Suomessa (infofinland.fi)