Kotouttamistyö - immigration services

Kotouttamistyön tavoitteena on edesauttaa asiakkaiden valmiuksia toimia suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä, tukea itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Kiintiöpakolaisten, vastaanottokeskuksista kuntiin muuttaneiden sekä muiden erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien alkuvaiheen laaja-alaisesta sosiaalityöstä vastaa OmaHäme.

Kotouttamistyön palveluihin kuuluvat mm

Kotouttamo

Kotouttamossa maahanmuuttajille järjestetään erilaisia kursseja, tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa jaetaan tärkeää tietoa. Kotouttamossa järjestetään myös kaikille avoimia ja ilmaisia suomen kielen kursseja.

Kotouttamossa maahanmuuttajalle tehdään alkukartoitus ja henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma. Alkukartoituksen avulla selvitetään maahanmuuttajan avun tarve ja osaaminen. Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan siitä, miten maahanmuuttaja saa tarvittavat tiedot ja taidot suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumiseksi ja työelämään pääsemiseksi.

Kotouttamoon saat yhteyttä puhelimitse tai emaililla. Kotouttamon päivystyksessä on käytössä puhelintulkkaus. Kotouttamon puhelimeen voi laittaa myös tekstiviestin tai Whatsapp-viestiä omalla äidinkielelläsi Jos emme pysty auttamaan sinua puhelimessa, varaamme sinulle tapaamisen.

Kotouttamon päivystyspuhelinnumero: 050 339 6272 ja email kotouttamispalvelut(at)forssa.fi