Pelastustoiminta

Toimi oikein onnettomuustilanteessa

Inhimilliset tekijät ovat syynä useimpiin tulipaloihin ja muihin onnettomuuksiin. Huolellisuus tulen käsittelyssä, varovaisuus liikenteessä ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy on syytä jokaisen muistaa. Onnettomuustilanteessa jokaisella on lain mukaan velvollisuus pysähtyä onnettomuuspaikalle, ryhtyä kykyjen mukaisiin pelastustoimiin ja tehdä hätäilmoitus. Auta aina jos voit; sammuta palonalku, anna ensiapua, varoita, opasta ja soita hätänumeroon 112.

Kun joudut hätätilanteeseen vesillä, soita hätänumeroon 112 tai meripelastuksen valtakunnalliseen hälytysnumeroon 0294 1000.

Hätänumeroon 112 on soitettava aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa vaarassa tai jos on syytä epäillä näin olevan. Kun soitat hätänumeroon 112: vastaa kysymyksiin, toimi annettujen ohjeiden mukaisesti ja lopeta puhelu vasta, kun saat luvan.

Öljyntorjunta

Mikäli havaitset akuutin öljyvahingon, ota yhteys hätäkeskukseen, puh. 112. Hätäkeskus ilmoittaa tilanteesta edelleen alueen pelastustoimelle sekä tarvittaessa Suomen ympäristökeskuksen päivystäjälle. Mikäli vahinkotilanne ei ole akuutti, ota yhteyttä ympäristökeskukseen 0295 022 500 tai kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi