Akvarellin päiväkodin pedagogiikasta

Akvarellin päiväkodissa noudatetaan samoja pedagogisia linjauksia kuin muissakin Forssan varhaiskasvatuksen yksiköissä ja sekä esipetusta ohjaava esiopetuksen opetussuunnitelma että 0-5 -vuotiaiden toiminnan osalta varhaiskasvatussuunnitelma VoxForssa ovat merkittävimmät varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat.

Forssalaisen varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ohjaa valtakunnallisten normien lisäksi Forssan varhaiskasvatussuunnitelma Vox Forssa ja siinä kuvattu pedagogiikka Tyykin tyyli. 

Akvarellin päiväkodin toimintakulttuuria kehittäessä ja arvioidessa huomioidaan erityisesti lapselle sujuva arki, lapselle ominaiset tavat oppia, mielekkäät oppimista tukevat tekemiset lapsille, läsnäolo, lapsen itsenäistymiskehityksen tukeminen, yhteisöllisyys, toimiva tiedonkulku, henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen, huoltajien ja lasten osallisuus sekä ihmisten hyvinvointi. Erityisiä painopisteitä kasvatuksessa on tunne- ja kaveritaitojen vahvistaminen, kielenkehityksen tukeminen ja liikunta.