Järkivihreä monitoimikeskus

Kaikki yleiset tilat ovat oppimisympäristöjä, myös piha-alueet. Tilat on suunniteltu muuntojoustaviksi, jolloin ne mahdollistavat rakennuksen sisällä monentyyppisen toiminnan nyt ja tulevaisuudessa

Kaikissa ratkaisuissa, materiaalien valinnassa ja toiminnan suunnittelussa on pyritty edistämään järkivihreitä ratkaisuja ja kestävää elämäntapaa. Itsestäänselvyyksinä suunnitellussa huomioon otettavia ajatuksia ovat monikäyttöisyys ja joustavuus sekä esteettömyys ja turvallisuus. 

Turvallisuutta ja kiireettömyyttä tuetaan suunnittelemalla huolellisesti lasten ja oppilaiden sisääntulot ja säilytysjärjestelmät. Monitoimikeskuksessa kuljetaan ilman kenkiä. Akustoinnissa otetaan huomioon uusimmat ratkaisut. Pintamateriaalit ja värimaailma lisäävät tiloissa koettavaa harmoniaa.