Lasten Forssan kuvituskuva eri päiväkodeista

Varhaiskasvatus

Tutustu LastenForssa.fi -sivuihin.

Varhaiskasvatussuunnitelma VoxForssa 2019


 

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Toiminta varhaiskasvatuksessa poikkeusolojen aikana

Valtioneuvoston linjausten mukaan (29.4.2020) koronavirusepidemiasta johtuvia rajoituksia ja poikkeusjärjestelyjä puretaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 14.5. alkaen.

Myös valtioneuvoston suositukset varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja lähiopetukseen oikeutettujen esi- ja perusopetuksen oppilaiden pysymisestä kotona poistuvat.

Sivistysjohtajan päätöksellä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen hyvitystä jatketaan kuitenkin vielä toukokuun ajan. Ajalta 14.5.-31.5.2020 asiakasmaksuista saa hyvityksen, jos lapsen poissaolo on yhtäjaksoinen ja ennalta ilmoitettu. Jos lapsenne ei tarvitse varhaiskasvatusta 14.5.-31.5.2020 välisellä ajalla, merkitkää Päikkyyn SUUNNITELTU POISSAOLO ko. ajalle viimeistään 8.5.2020.

Kesän ajan hoidontarpeesta teemme erillisen kyselyn lähiaikoina.


5-vuotiaiden 20 viikkotunnin maksuton varhaiskasvatus 

Forssan varhaiskasvatuksessa jatketaan 1.8.2020-31.7.2021 kuluvan toimintavuoden mukaista toimintaa, jossa kunnan kaikille 5-vuotiaille tarjotaan maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Maksuttomuus koskee päiväkodeissa järjestettävää toimintaa maanantaista perjantaihin neljä tuntia päivässä klo 8:30-12:30. 

Maksuttomaan varhaiskasvatukseen ovat oikeutettuja kaikki 1.1.-31.12.2015 syntyneet forssalaiset lapset. 

Toiminnalla pyritään lisäämään varhaiskasvatukseen osallistumista sekä kehitetään ko. ikäryhmän pedagogiaa. 


Tulorekisteri 

Kunnilla on oikeus käyttää kansallista tulorekisteriä maksuja määrätessä 1.1.2020 alkaen.

Tulorekisteristä löytyvät tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksista sekä muista ansiotuloista. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset saadaan tulorekisteristä. Tulorekisteristä ei saada mm. etuustietoja, eläkkeitä, pääomatuloja tai yrittäjän tulotietoja.

Eläke- ja etuustietoja tulorekisteristä saa 1.1.2021 alkaen.

Varhaiskasvatusmaksujen määrittämisessä käytämme kansallista tulorekisteriä vuoden 2020 alusta alkaen. Edelleen kysymme kuitenkin sellaisia palkka- ja työsuhdetietoja, joita ei tulorekisteristä saa.

Lisätietoa tulorekisteristä https://www.vero.fi/tulorekisteri/