Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Uusien koronasuositusten vaikutukset varhaiskasvatuksessa

1.12.2020

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä ja maakunnan kuntajohtajat käsittelivät koronavirustilannetta kokouksissaan torstaina 26. marraskuuta ja totesivat, että maakunnassa on tarpeen ottaa käyttöön kymmenen uutta sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen pohjalta muotoiltua suositusta aikavälille 30.11.2020-7.1.2021.

Varhaiskasvatuksessa ei järjestetä joulujuhlia vanhemmille, jotta turhilta kontakteilta säästytään. Päiväkodit tiedottavat tapahtumistaan ja niiden toteuttamisesta erikseen. Vanhempien toivotaan käyttävän kasvomaskeja, kun he tuovat ja hakevat lapsensa päiväkodista.


huomioita pandemiatilanteessa

15.9.2020

Pandemiatilanteesta johtuen noudatamme soveltuvin osin Opetushallituksen ja muiden viranomaisten ohjeistuksia poikkeusoloajalle. Ohjeistusten mukaiset toimet tehdään lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi ja jotta koronavirustartuntojen riski ei kasva. Ohjeistusten muuttuessa tiedotamme asiasta uudelleen.

Huomioittehan matkustukseen liittyvät rajoitukset, säännöt ja ohjeet. FSHKY:ltä saadun ohjeistuksen mukaan lapsen, joka on matkustanut maahan, jota ulkoministeriö ei ole luokitellut turvalliseksi, pitää jäädä karanteeniin kahdeksi viikoksi.

Varhaiskasvatus perustuu lapsen ryhmän henkilökunnan ja huoltajien väliseen luottamukseen ja vuorovaikutukseen. Toimimme luonnollisesti salassapitosäännösten mukaisesti. Mikäli lapsenne sairastuu, olisi tärkeää tässä pandemia- ja epidemiatilanteessa, että ryhmän henkilökunta saisi tietää lapsen oireista. Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen.

Tarpeettomia lähikontakteja vältetään toiminnassa ja noudatamme tartuntoja ehkäisevää hygieniaa. Tehostamistoimista huolimatta huolehdimme, että lapsenne saa joka tilanteessa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.